شنبه ٠٧ خرداد ١٤٠١
عناوین اصلی
معرفي مرکز

معرفي مرکز

 دستورالعمل خدمات بخش نسخه های خطی و چاپ سنگی

تصاویر ایران
برج آزادی
آب و ھوا

آمار بازدید

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9731
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 1975706
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2.1581
پيشينه روابط فرهنگي

پيشينه روابط دو كشور

 

مناسبات دو کشور ايران و پاكستان پس از استقلال پاکستان در آبان ماه 1326و شناسايي آن از طرف دولت ايران و تاسيس سفارت ايران در کراچی (آبان 1326) آغاز شد ومقامات دو کشور ملاقاتهای متعددی با يكديگر برقرار کردند در بهمن ماه 1328 شاه وقت ايران بازديدی از کشور پاکستان به عمل آورد وعهد نامه مودت به عنوان اولين سند مكتوب دو جانبه بين دو کشور به امضاء رسيد .

در سال 1334 شمسی (1955.م ) روابط مشترک ايران و پاکستان با عضويت در پيمان بغداد و بعد از آن در سال 1958 ميلادی با عضويت در (پيمان سنتو ) شکل جديدي بخود می گيرد
علاوه براين ، دو کشور ايران و پاکستان در برنامه همکاريهاي توسعه منطقه ای (
rcd)دارای مناسبات ويژه ای در زمينه های اقتصادی ،فرهنگی وکمک های متقابل فنی در زمينه ارتباطات گرديدند وتا زمان تغيير رژيم ايران به جمهوری اسلامی اين پيمان به قوت خود باقی بود وايران وپاکستان از طريق اين پيمان با يكديگر همکاری وهمراهی مي کردند ايران در اختلاف ميان پاکستان وافغانستان نقش ميانجي را برای از ميان بردن کدورت بين دو کشور ايفا کرد وهمچنين در اختلاف ميان پاکستان وهندوستان بر سر مسئله (کشمير )نيز ايران همين نقش ميانجي را بخود گرفت وروابط بين دو کشور ايران وپاکستان در زمينه های فرهنگی ،اقتصادی وروابط دو جانبه سياسي همچنان ادامه داشت.

بدنبال انقلاب اسلامی در ايران وپيروزی آن وجايگزينی حکومت جمهوری اسلامی بجای حکومت سلطنتی ،جمهوری اسلامی پاکستان نخستين کشوری بود که حکومت انقلابی ايران يعنی جمهوری اسلامی ايران را به رسميت شناخت كه در حال حاضر روابط دو کشور در بالا ترين سطح می باشد.در مورد جنگ تحميلی عراق بر عليه جمهوری اسلامی ايران کشور پاکستان از ابتدا با آن مخالف بوده است .

نقطه عطف رابطه دوستانه جمهوری اسلامی ايران وجمهوری اسلامی پاکستان مسافرت رئيس جمهور وقت اسلامی ايران حضرت آيت الله خامنه اي به کشور پاکستان است که با استقبال گرم محمد (ضياءالحق ) رئيس جمهور وقت پاکستان وديگر مقامات سياسی آن کشور روبه رو ونتايج مثبت در تحکيم مبانی مودت وروابط دو جانبه بهمراه داشت .

روابط سياسی جمهوری اسلامی ايران با جمهوری اسلامی پاکستان در بالاترين سطح ودر زمينه های مختلف برقرار می باشد اعم از : مسافرتهای هيئتهای سياسی – تشکيل کنفراسها ونمايشگاههای مختلف ، ارسال پيامهای متقابل که به صورت همه جانبه ودر سطح وسيع انجام می شود ؛ همچنين در روابط فرهنگی و بازرگاني و تنظيم قراردادها و موافقتنامه ها ويادداشتهای تفاهم متقابل ، هيچ نقطه ابهامی که ناشی از سردی روابط فی مابين باشد وجود ندارد .

عهدنامه مودت بين دولت  ايران و دولت پاكستان:

دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان نظر اينكه مايلند روابط مودت بين ايران و پاكستان مستحكم گردد و نظر به لزوم ايجاد همكاري نزديكتر بين دو كشور براي توسعه روابط بين المللي خود بر اساس صلح و عدالت و اصول منشور ملل متحد تصميم به انعقاد عهدنامه مودت گرفته و براي اين منظور نمايندگان خود را بشرح زير تعيين نمودند.

جناب آقاي دكتر علي اكبر سياسي وزير امور خارجه به نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران
جناب آقاي غضنفر عليخان سفير كبير فوق العاده و تام الاختيار به نمايندگي دولت پاكستان
مشار اليهما پس از ارائه اختيار نامه هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد زير موافقت حاصل نمودند-

ماده اول- طرفين متعاهدين معظمين در كشورهاي متبوع خود صلح و دوستي دائمي را بين ايران و پاكستان و همچنين بين اتباع دو كشور مستقر خواهند نمود-

ماده دوم: طرفين متعاهدين معظمين موافقت دارند كه روابط سياسي و كنسولي خود را براساس اصول و قواعد معمول بين المللي ايجاد و برقرار نمايند و نيز موافقت دارند نمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين در خاك طرف متعاهد ديگر از معامله ايكه موجب اصول و قواعد معمول بين المللي و رفتار معموله نبست بنمايندگان سياسي و كنسولي دول كامله الوداد مقرر است بشرط معامله متقابله برخوردار كردند-

ماده سوم: طرفين متعاهدين معظمين موافقت دارند كه قراردادهاي مخصوص براساس معامله متقابله كامل نسبت به امور كنسولي-بازرگاني- كمركي- كشتيراني بازرگاني- هواپيمايي كشوري و روابط فرهنگي تنظيم و اجرا نمايند و همچنين موافقت مينمايند عهدنامه استرداد مجرمين و عهدنامه هاي مربوط با قامت و توقف اتباع خود را در خاك يكديگر تنظيم و بمورد اجرا گذارند.

ماده چهارم: طرفين متعاهدين معظمين موافقت دارند كه كليه اختلافات حاصله بين خود را از هر نوع كه باشد بوسائل دوستانه در مدت مناسبي از مجراي ديپلماسي بنحو مسالمت آميز تصفيه نمايند و هر يك از طرفين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در اين قبيل موارد طرز عملي را كه بايد تعقيب شود پيشنهاد كنند همچنين طرفين موافقت دارند در صورتيكه قضاوت ديوان داد گستري بين المللي را قبول داشته باشند عنداللزم كليه اختلافات مذكور در بند 31 اساسنامه ديوان داد گستري بين المللي را با توجه به اصول كلي اين عهد نامه به آن ديوان مراجعه كنند.

ماده پنجم: اين عهد نامه بزبان فارسي و انگليسي منعقد و هر دو متن معتبر است-
ماده ششم: اين عهدنامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد مصوبه مربوطه در اسرع اوقات ممكنه در تهران مبادله خواهد گرديد، اين عهدنامه پانزده روز پس از مبادله اسناد مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنا بمراتب بالا نمايندگان طرفين اين عهدنامه را امضاء و مهر كرده اند-
تهران به تاريخ 29 بهمن ماه 1328 مطابق 18 فوريه 1950
:

از طرف دولت شاهنشاه ايران            از طرف دولت پاكستان

دكتر علي اكبر سپاسي                             غضنفر عليخان

 

روابط ايران و پاكستان بعد از انقلاب اسلامي ايران

پاكستان نخستين كشوري بود كه بعد از انقلاب اسلامي ايران آن را به رسميت شناخت. بهمين مناسبت از طرف ژنرال محمد ضياء الحق رئيس جمهوري اسلامي پاكستان به عنوان حضرت امام خميني پيامي مخابره شد كه متن آن چنين است*: (*متن پيام مندرج در پاكستان مصور، اسلام آباد، فروردين ماه 1358 ص 3)

حضرت آيت الله روح الله الموسوي الخميني ”با احترامات فائقه و خوشوقتي تامه، من احساسات عميق و آرزوهاي حسن نيت شخص خودم و دولت و 75 ميليون مردم مسلمان جمهوري اسلامي پاكستان را بمناسبت موقعيت تاريخي پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه تحت راهبري حضرتعالي تحقق پذيرفته، ابراز ميدرام، ما حين اظهار خشنودي و خوشحالي مردم برادر ايران بموقع تحقق پذيري روياي عالي ايشان، با آنان كاملاً سهيم مي باشيم و در واقع موفقيت آنان جوابگوي آرزوها و آرمان هاي ساير مسلمانان جهان هم هست.

كشورهاي ايران و پاكستان از دير باز داراي روابط ناگستني ديني و فرهنگي و تاريخى بوده اند. آنان در مسرت و اندوه يكديگر همواره شريك بوده و در حصول اهداف مشترك و سيطره بر خطرات مجتمع با يكديگر همگام و سهيم بوده اند. تقارن پيروزي تمسك به ايده آل اسلامي در هر دو كشور، انسجام رابطه نوين روحاني ما را مبرهن مي نمايد و اين حقيقت احقاق ميگردد كه حوادث از هم پاشيدگي خارجي يا داخلي هم روابط ما را كماكان مصون نگاه ميدارد و نمي تواند بآنها لطمه اي وارد بسازد. ما با صميميت و اطمينان كامل اميدواريم كه همكاري و انسجام موجود بين دو كشور برادر جهت بهبود و سود هر دو ملت ايران و پاكستان همواره رو بتزايد مي نهد.
من خواستار موفقيت اين ماموريت مقدس حضرتعالي مي باشم كه در راه احياي عظمت واقعي ميراث روحاني و فرهنگي و تاريخي انجام مي نماييد، هم چنين از درگاه خدواند متعال مسئلت مي نماييم كه او حضرتعالي را با يك زندگاني طولاني تر و سلامت و خوشوقتي تام بهره مند سازد تا تحت راهبريهاي آن حضرت برادران ايراني ما در بدست آوردن هدف ها و مرام هاي وحدت
اسلامي و امنيت و پيشرفت و تر و بهبود همه جانبه موفق گردند. من  باطلاع حضرتعالي مي رسانم كه مردم متدين پاكستان در نيل به اهداف معوده عالي، همواره جانب آن حضرت را خواهند گرفت و در همه موارد همكاري نشان مي دهند. خواهشمندم كه در نخستين موقعيت و فرصت مناسب با حضرتعالي ديداري داشته باشم تا در بارة موضوعات مورد علاقه تبادل نظر بنمائيم و همچنين باثبات مجدد اين امر بپردازيم، كه ما جهت نيل به سرنوشت مشترك ملتين همواره مساعي متحد را چراغ راه خواهيم داشت“.اسلام آباد 12 فوريه 1979 ميلادي.“

 محمد ضياء الحق رئيس جمهوري اسلامي پاكستان

پاسخ رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران

در تاريخ نهم جمادي الاول 1399 ( هجدهم فروردين ماه 1358)پاسخي به پيام مذكور ارسال شد كه متن آن بقرار زير مي باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم


”حضرت ارتشبد محمد ضياء الحق رئيس جمهوري اسلامي پاكستان

 

پيام تهنيت آن جناب را بمناسبت تاسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران بامسرت دريافت داشتم. من از احساسات آن جناب بانقلاب اسلامي ايران و خودم تشكر مي كنم. نتيجه رفراندم نمايانگر اراده نيرومند ملت مبني برخواست اسلامي نمودن ايران است و ما از درگاه خداي متعال مسئلت مي نمائيم كه ما را در راه انجام اين مقصود توفيق عنايت فرمايد.
توجه و احساساتي كه ملت برادر پاكستان از آغاز مبارزات ما نسبت به انقلاب اسلامي ايران از خود نشان داد مورد نهايت قدرداني ملت ايران است و همه ما از احساسات برادرانه ملت عزيز پاكستان كه بصورت تظاهرات براي پشتيباني از ما و ارسال تلگرام و نامه و يا بصورت ديگر متجلي گرديد تشكر مي كنيم.

من آرزو مي كنم دو ملت برادر پاكستان و ايران كه هميشه يار و برادر هم بوده اند اكنون تحت لواي اسلام بيش از پيش بهم نزديك شوند و اتحاد خود را تحكيم بخشند و چون دو برادر يار و پشتيبان هم باشند.بياري خداي بزرگ دو ملت مسلمان ايران و پاكستان همگام با ديگر برادران مسلمان خود در سر تا سر جامعه اسلامي رشته هاي اتحاد اسلامي خود را روز بروز محكمتر خواهند كرد، چون امت اسلامي ميداند كه بخصوص در زمان حاضر و در مقابل دشمنان اسلام و ملل اسلامي فقط در سايه اتحاد و وحدت كلمه است كه مي تواند امنيت داشته باشد.
من از درگاه خداي تبارك و تعالي براي ملت عزيز پاكستان پيشرفت و رفاه و سرفرازي روز افزون آرزو مي كنم. سلام و احترام متقابل بآنجناب اهداء مي نمايم.“

 

روح الله الموسوي الخميني

 

روابط فرهنگي ايران و پاكستان بعد از تشكيل پاكستان

اين يك واقعيت است كه محبت و علاقه مردم پاكستان و ايران جزو لاينفك زمينه فكري و تاريخي مردم دو كشور ميباشد و بهمين جهت از بدو استقلال پاكستان دو كشور توسعه، روابط فرهنگ را سر فصل برنامه هاي روابط خارجي خويش قرار داده اند. موافقت نامه فرهنگي بين دو كشور در اسفند ماه 1334 به امضاء رسيد، موافقتنامه و زمينه براي همكاريهاي بيشتر فراهم گرديد و براساس آن صدها دانشجو استاد، هنرمند از دو كشور مبادله شد كه هر ساله نيز اين مبادلات فرهنگي ادامه يافته است. هم اكنون تعداد زيادي دانشجوي ايراني در دانشگاهها و مدارس عالي پاكستان در رشته هاي مختلف به تحصيل اشتغال دارند و متقابلاً تعداد قابل ملاحظه اي دانشجوي پاكستاني در دانشگاهها و موسسات آموزشي ايران مشغول تحصيل ميباشد. عده زيادي از اين دانشجويان از بورس هاي فرهنگي دو كشور استفاده مي كنند. همچنين در غالب دانشگاه هاي پاكستان كرسي زبان و ادب فارسي دائر مي باشد. علاوه بر آن تدريس زبان فارسي در دوره اول دبيرستانهاي اين كشور نيز معمول است. تاسيس خانه هاي فرهنگ ايران در شهرهاي راولپندي، پيشاور، كويته، لاهور، كراچي، ملتان، اسلام آباد و حيدرآباد كه در آن همه ساله تعدادي از پاكستانيها به فراگرفتن زبان فارسي ميپردازند و نسبت و هنر و تمدن ايران و اسلام كسب اطلاع مي نمايند و در برنامه هاي فرهنگي و هنري و گردهمايي هاي منعقده شركت مي كنند نشانه عمق روابط فرهنگي دو كشور مي باشد. همچنين كلاس هاي تدريس زبان فارسي در مراكز ملي پاكستان افتتاح شده كه برادران و خواهران پاكستاني مي توانند زبان فارسي را در آنجا فرابگيرند.

ضمناً در سال 1348 (1969) توافق نامه اي ميان دو كشور براي ايجاد يك فرهنگستان مشترك ايراني و پاكستاني جهت مطالعه پيرامون ميراث فرهنگي ايران و پاكستان و احياء و ترويج زبان فارسي در پاكستان، تحت عنوان ” مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان“ در آن به امضاء رسيد تاكنون اين مركز كتابهاي زيادي از آثار نويسندگان و شاعران پاكستاني چاپ و منتشر كرده است.

 

تاسيس انجمن روابط فرهنگی ايران و پاکستان

 

نقطه عطف و آغاز فعاليت هاي رسمي فرهنگي بين دو كشور تاسيس انجمن روابط فرهنگی پاکستان و ايران بود كه در خرداد ماه 1327 (ژوئن1948 ميلادي ) از سوی پاکستان در شهر کراچی تاسيس شد رئيس آن شيخ غلام حسين هدايت اله استاندار حکومت سند ونايب رئيس آن کاردار وقت ايران گرديد .

متعاقب آن انجمن روابط ايران و پاکستان در ايران نيز باموافقت نخست وزير ايران و اعلام وزارت امور خارجه ايران طی ياداشت رسمی در تاريخ 5/4/1328تاسيس گرديد.

اسامي بعضي از شخصيت هايي كه وزارت فرهنگ ايران بعنوان اعضاء انجمن معرفی کرده است:

1-     علی اصغر حکمت وزير خارجه ايران

2-     ملک الشعراءبهار استاد دانشگاه

3-     عباس اقبال استاد دانشگاه

4-     دکتر رضازاده شفق استاد دانشگاه

5-     سعيد نفيسی استاد دانشگاه

6-     بديع زمان فروزانفر استاد دانشگاه

7-     غضنفرعلی خان سفير کبير پاکستان

 

انتخاب اولين رايزن فرهنگی ايران در پاکستان

 

در تاريخ 14/7/1328وزارت امورخاجه ايران طی نامه ای رسمی به آقاي فضل الرحمن وزير فرهنگ پاکستان اولين رايزن فرهنگی ايران را معرفی نمودند :

جناب آقای فضل الرحمن

وزير فرهنگ پاکستان

پس از اهدای تعارفات لازم دراين موقع که آقای محمد حسين مشايخ فريدنی برای توسعه و تشييد روابط ديرينه فرهنگی بين دو کشور ايران وپاکستان به سمت نماينده فرهنگی سفارت کبرای دولت شاهنشاهی ايران در کراچی عازم است موقع را برای تجديد مراتب مودت وتذکار عهد ملاقات غنيمت دانسته معزي اليه که يکی از دانشمندان محقق ومتتبع در تاريخ ادبيات ايران ونويسنده معروفی است را به جنابعالی معرفی ميکند تا در تسهيل وپيشرفت ماموريتی که باو محول شده مساعدت وتوجه مخصوص مبذول دارند در خاتمه احترامات لازمه را تجديد ميکند

علی اکبر سیاسی وزیر امور خارجه ایران

 

انعقاد موافقتنامه فرهنگي بين ايران و پاكستان

 

 

 1334 مطابق با 1955 ميلادي موافقتنامه فرهنگي ايران و پاكستان در 16 ماده در تاريخ 18/12/1334 به شرح ذيل بين دو كشور امضاء گرديد

متن موافقتنامه فرهنگي پاكستان و ايران دولتين پاكستان و ايران با توجه بروابط باستاني معنوي- فرهنگي- هنري و مذهبي مشترك خود و نظر به تحكيم و توسعه روابط فرهنگي و هنري و ايجاد همكاريهاي علمي بين دو كشور و نيز علاقه مفرط خود به برقراري و تحكيم مباني حسن تفاهم بين دو ملت دوست و همسايه پاكستان و ايران تصميم بمبادله موافقتنامه فرهنگي اتخاذ و نمايندگان مختار خود را بترتيب زير تعيين نمودند:

از طرف دولت پاكستان جناب آقاي حميد الحق چودري وزير امور خارجه از طرف دولت ايران جناب آقاي دكتر محمود مهران وزير فرهنگ كه پس از مبادله اختيار نامه هاي خود و اطمينان بصحت آنها نبست بمواد ذيل موافقت حاصل نمودند.

 

ماده اول:

 

طرفين متعاهدين تشكيل موسسات فرهنگي را در كشور يكديگر تشويق و ترغيب خواهند نمود اين قبيل موسسات فرهنگي تابع مقررات و قوانين تاسيس چنين موسسات و سياست كلي كشوري خواهد بود كه در آن تاسيس ميشود از ” موسسات فرهنگي“ مراكز تعليماتي- كتابخانه ها_ موسسات علمي و تدريسي- موسسات مربوط بتوسعه هنر از قبيل نمايشگاههاي هنري- مراكز و انجمن هاي هنري و محل نمايش دادن و نگاهداري فيلم ميباشد.


ماده دوم:


طرفين متعاهدين چه از مجاري رسمي و چه من غير رسم مبادله استادان دانشگاهها و معلمين ساير موسسات فرهنگي خود را تشويق و تر غيب خواهند كرد. شرايط مبادلات مذكور در بالا از طرف كميسون مختلطي كه تشكيل آن در ماده چهاردهم اين قرارداد تصريح گرديده تعيين خواهند شد.


ماده سوم:

 

طرفين متعاهدين حتي الامكان در دانشگاهها و ساير موسسات تعليمات عاليه خود كرسي زبان ملي يكديگر را دائر خواهد ساخت.


ماده چهارم:

 

هر يك از طرفين متعاهدين ورود دانشجويان كشور ديگر را به موسسات فرهنگي (مدارس- دانشكدها و دانشگاهها) طبق مقررات جاريه كشور خود تعميل خواهد كرد.


ماده پنجم:

 

دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه كمسيون مختلطي از نمايندگان وزارتخانه هاي فرهنگ و دانشگاههاي خود تشكيل دهند تا ارزش گواهينامه ديپلم دانشنامه صادره از طرف مقامات صلاحيتدار طرفين را تعيين نمايند دولتين متعاهدين بفو اصل ميعني در اين باره تبادل نظر خواهند كرد.

 

ماده ششم:

 

براي آنكه دانشجويان يكي از كشورهاي متعاهد بتواند در موسسات فرهنگي كشور طرف به تحصيلات ادامه دهند دولتين متعاهدين موافقت دارند كه بورسهائي براي فراگرفتن تعليمات عاليه در رشته هاي علمي- فني- ادبي وغيره در كشور خود بوجود آورند.

 

ماده هفتم:

 

دولتين متعاهدين موافقت دارند كه در برنامه هاي تاريخ و جغرافي و ادبي موسسات فرهنگي خود موادي بگنجانند كه حتي المقدور اطلاعات جامعي را از طرز زندگي و فرهنگي دو كشور در دسترس دانشجويان بگذارد.


ماده هشتم:

 

هر يك از طرفين متعا هدين طبق استعداد و بنسبت احتياجات خود كارمندان رسمي دولت طرف و يا هر شخصي را كه از طرف آندولت براي فراگرفتن تعليمات لازمه در موسسات فني- علمي و صنعتي خود معرفي ميشوند خواهند پذيرفت.


ماده نهم:

 

طرفين متعاهدين سعي خواهند نمود كه توسعه روابط فرهنگي ميان دو كشور را از طريق مشروحه در ذيل تشويق و ترغيب نمايند:


1- اعزام هيئتهاي علمي و فرهنگي.

2- دادن كنسرت.

3- ايراد سخنراني.

4- تهيه نمايشگاه هنري و علمي.

5- اعزام هيئتهائي از دانشجويان.

6- ايجاد همكاري بين موسسات و انجمنهاي علمي و هنري و ادبي و هر موسسه ديگري كه بمنظور توسعه علم و فرهنگ ايجاد شده باشد.

7- ايجاد تسهيلات براي مبادله كتب و نشريه ها و كتب خطي و اشياء هنري و كتيبه ها.

8- نشان دادن فيلمهاي سودمند برقراري برنامه هاي راديويي.


ماده دهم:


طرفين متعاهدين دانشمندان- ادبا و هنرمندان خود را در تاليف و ايجاد آثاري كه اتباع يكي از طرفين متعاهدين را باوضاع كشور طرف آشنا سازد با اعطاي جايزه و پاداش تشويق و ترغيب خواهند نمود.


تبصره- هر يك از طرفين متعاهدين موافقت دارد كه در حدود مقررات و قوانين جاريه در كشور خود از انتشار مطالب ناصحيح و زننده مربوط بكشور ديگر در كتب كلاسي جلوگيري بعمل آورد.


ماده يازدهم:


طرفين متعاهدين با توجه بمقررات ارزي و باطرزي كه سياست آنها در قبال ساير كشورها مطابقت داشته باشد ورود كتب و مجلات كشور طرف را بكشور خود تضمين خواهند كرد مشروط برانيكه اين قبيل كتب و مجلات حاوي مطالب زننده و تبليغات زيان بخش نباشد.


ماده دوازدهم:


طرفين متعاهدين موافقت ميكنند مسافرت دستجات فرهنگي ورزشي و پيش آهنگي را متقابلاً بكشورهاي يكديگر تشويق نمايند و حتي المقدور تسهيلات ممكن را در اختيار آنان گذاشته و منجمله وسائط نقليه دولتي را با نرخهاي ويژه در دسترس آنان بگذارند.


ماده سيزدهم:


طرفين متعاهدين تاسيس موسسات و انجمنهاي مشترك اجتماعي و فرهنگي را در كشورهاي خود تشويق و ترغيب خواهند نمود اين انجمنها وموسسات تابع مقررات كشوري خواهند بود كه در آن بوجود ميآيند.


ماده چهاردهم:


براي تضمين حسن اجراي اين موافقتنامه طرفين متعاهدين در صورت لزوم كميسوني در ايران متشكل از جناب آقاي وزير فرهنگ و رئيس هيئت نمايندگي سياسي پاكستان در تهران و در پاكستان متشكل از جناب آقاي وزير فرهنگ و رئيس هيئت نمايندگي ايران در كراچي و نمايندگاني كه از طرف دولتين متعاهدين ممكن است انتخاب گردند تشكيل خواهند داد و وظايف كميسون هاي مزبور عبارت خواهد بود از :

1- نظارت بر اجراي اين موافقتنامه-

2- دادن توصيه ها و پيشنهادات لازم بدولت متبوعه خود راجع بطرز اجراي اين موافقتنامه اين كمسيونها اقلا هر سه سال يكبار بنوبت در ايران و پاكستان تشكيل جلسه مشتركي خواهند داد.


ماده پانزدهم


اين موافقتنامه كه بايد طبق مقررات قانون اساسي بتصويب دولتين پاكستان و ايران برسد 15 روز پس از مبادله اسناد و مدارك مصوب كه در تهران بعمل خواهد آمد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.


ماده شانزدهم:


اين موافقتنامه براي مدت نا محدودي بقوت خود باقي خوهد ماندمگر آنكه يكي از دولتين متعاهدين آنرا باشش ماه اخطار قبلي فسخ نمايد.
اين موافقتنامه بزبانهاي انگليسي و فارسي تنظيم گرديده و چنانچه اختلافي در تفسير آن روي دهد متن انگليسي آن معتبر خواهد بود.

اين موافقتنامه در تاريخ نهم مارس 1956 مسيحي مطابق با دهم اسفند ماه 1334 شمسي امضاء گرديد:

وزير امور خارجه و روابط ممالك مشترك المنافع پاكستان

وزير فرهنگ دولت شاهنشاهي ايران

 

برنامه مبادلات فرهنگي ، علمي و فني ميان دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري اسلامي ايران

 

بر اساس مفاد موافقتنامه فرهنگي دو كشور برنامه مبادلات علمي، آموزشي، فرهنگي و هنري در هر دوره سه ساله تنظيم و محور فعاليت هاي فرهنگي دو كشور قرار گرفته است آخرين برنامه مبادلات در اسفند ماه سال 1382 مطابق با مارس 2004 در 8 فصل و 50 ماده براي سالهاي 86-82 (مطابق با 2007-2004) بين دو كشور امضاء گرديد


متن برنامه مبادلات


برنامه مبادلات فرهنگي ، علمي و فني ميان دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري اسلامي ايران

دولت جمهوري اسلامي پاكستان و دولت جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس ”طرفين“ خوانده خواهند شد) با توجه به پيوندهاي مذهبي، فرهنگي و تاريخي ميان دو ملت مسلمان ايران و پاكستان و باتمايل به توسعه و تحكيم روابط دو جانبه فرهنگي، علمي و فني و با الهام از تعاليم عاليه اسلام و براساس موافقتنامه فرهنگي سال 1334 هجري شمسي (9 مارس 1956 ) به شرح ذيل توافق نمودند:


فصل اول : فرهنگ و هنـــرمــاده(1):


طرفين نسبت به مبادله اطلاعات، تجربيات كتب و نشريات، عكس و اسلايد، فيلم و ميكروفيلم در زمينه هاي فرهنگي ، هنري، تاريخي، ادبي ، باستان شناسي و معماري اقدام خواهند نمود.


مــاده (2):


طرفين پرورژه هاي تحقيقاتي مشترك را در زمينه هاي باستان شناسي، معماري، مردم شناسي، هنرهاي سنتي و مبادله كارشناسان را در اين زمينه ها تشويق خواهند نمود و نسبت به برگزاري نمايشگاه هاي عكس از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي و پوشاك سنتي و هنرهاي سنتي اقدام نموده و به مبادله اطلاعات در خصوص تعيين روش هاي جديد مديريت موزه اقدام خواهندكرد.


مــاده (3):


كتابخانه هاي ملي طرفين نسبت به مبادله اطلاعات، تجربيات، كتب و نشريات، ميكروفيلم از كتب خطي، كارشناسان و كارآموزان اقدام خواهند كرد و در نمايشگاههاي كتاب، سمپوزيوم ها و كارگاه هاي ويژه كتابداران و بازديدهاي متقابل و انجام پروژه هاي مشترك تحقيقاتي، آموزشي، خدمات مشاركت خواهند نمود.


مــاده(4):


طرفين ضمن مبادله كتب، نشريات و فيلم و برگزاري هفته هاي فيلم و شركت در فستيوال هاي مربوطه در دو كشور، معرفي و بهره برداري از امكانات يكديگر براي توليد مشترك فيلمهاي سينمائي و متحرك تسهيلات لازم را براي حضور طرف ديگر در بازارهاي فيلم دو كشور فراهم خواهند آورد.


مــاده(5):


طرفين در طي مدت اعتبار اين برنامه در زمينه هاي ذيل اقدام خواهند نمود:
(الف) برگزاري نمايشگاههاي كتاب ، نقاشي و اجراي تئاتر براي كودكان و نوجوانان، كارهاي هنري و دستي و بدل سازي و برگزاري نمايشگاه نقاشي اصلي چاپ شده در كتب كودكان دركشورهاي يكديگر براي مدت 15 روز.


(ب) برگزاري نمايشگاه هنر، صنايع دستي و خطاطي دركشورهاي يكديگر


مــاده(6):


طرفين نسبت به مبادله گروه هاي هنري به منظور ديدار و اجراي برنامه اقدام خواهند نمود. جزييات از طريق توافق دو جانبه مشخص خواهد شد.مــاده(7):


طرفين اقدامات لازم را درخصوص تعيين زمينه هاي تحقيق و همچنين آشنايي با فرهنگ ، هنر و ادبيات يكديگر از طريق برگزاري سمينارهاي ادبي و هنري، جلسات شعر و مبادله هنرمند ، محقق ، تبادل تجارب و اطلاعات در زمينه ادبيات كودكان شامل نقاشي، كتاب، فيلم و تئاتر عروسكي اتخاذ خواهند نمود.


فصل دوم : آموزش، علوم و تكنولوژي


مــاده(8):


طرفين سالانه 10 بورس تحصيلي در زمينه هاي علوم اجتماعي در مقطع فوق ليسانس و دكترا به يكديگر اعطا خواهند كرد ( در حال حاضر طرف ايراني فقط از بورس هاي مقطع دكترا استفاده خواهد كرد).


ماده (9):


طرف ايراني سالانه يك بورسيه در رشته و زبان و ادبيات فارسي براي تحصيل در مقطع دكترا در ايران به استادان دانشگاه ملي زبان هاي نوين اسلام آباد و ديگر دانشگاههاي پاكستان اعطا خواهد نمود. دولت ايران كليـــه هزينه هاي مسافرت و مسكن و غذاي مربوط به اين بورسيه ها را برعهده خواهد گرفت.


مــاده(10):


طرف پاكستاني سالانه دو بورسيه در رشته زبان و ادبيات اردو در مقطع فوق ليسانس و دكتري در پاكستان به افراد تعيين شده از سوي دولت ايران براساس شرايطي كه از طريق مشاوره دو جانبه مشخص خواهد شد، اعطا مي نمايد.


مــاده(11):


طرف ايراني حداقل براي دو استاد توانا، خدماتي جهت آموزش زبان فارسي در مقطع فوق ليسانس و دكتري در مؤسسات آموزشي و دانشگاههاي پاكستان به صورت افتخاري براي مدت 2 سال اعطا و اقدامات لازم را براي برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش خط و زبان فارسي به عمل خواهد آورد.


مــاده(12):


طرفين به منظور توسعه تحقيق و آموزش، ارتباطات اكادميكي خود را بين دانشگاه هاي منتخب توسعه خواهند داد.


مــاده(13):


طرفين نسبت به مبادله اطلاعات در مورد سيستم هاي آموزشي دوره راهنمايي، دبيرستان و آموزش عالي جهت تعيين معادل گواهينامه ها، ديپلم ها و درجات تحصيلي اقدام خواهند نمود.


مــاده(14):

طرفين نسبت به مبادله كارشناس و متخصص در زمينه امتحانات و زمينه هاي مشابه به منظور توسعه سيستم امتحاني و روش كنترل تخلفات اقدام خواهند نمود.


مــاده(15):

طرفين شركت كارشناسان آموزش ، محققين ، سياست گذاران و كارشناسان دوره تحصيلي را در سمينارها و كنفرانس هاي مربوطه تشويق خواهند كرد.


مــاده(16):

طرفين در طول اعتبار اين برنامه تسهيلات لازم را جهت توسعه همكاري هاي تكنولوژيكي بين مراكز ذيربط دو كشور فراهم خواهند آورد.


مــاده(17):

طرفين برگزاري سميناري درخصوص اقبال ، سعدي ، حافظ در هريك از دو كشور را به منظور ايجاد همكاري بيشتر ميان روشنفكران و محققين يكديگر تشويق خواهندكرد.

 

مــاده(18):

طرفين اسناد و مقالات فرهنگي ، ادبي ، تاريخي هريك از دو كشور را ترجمه و با يكديگر مبادله خواهند كرد.


مــاده(19):
طرفين تحقيقات مشترك در زمينه فرهنگ ، تاريخ و علوم اجتماعي را تشويق مي نمايند و نسبت به مبادله محققين در اين زمينه ها مبادرت خواهند ورزيد هريك از دولت تسهيلات لازم را براي محققين فراهم خواهند نمود.


مــاده(20):


طرفين در طول اعتبار اين برنامه نسبت به مبادله هيات ها و كارشناسان علمي، آموزشي ، بهداشتي درماني و دارويي براساس عمل متقابل اقدام خواهند نمود.


مــاده(21):
طرفين به منظور توسعه و تصويب فيمابين به تبادل اطلاعات در زمينه هاي ذيل اقدام خواهند نمود:


الف – برنامه ريزي آموزشي تاليف كتب درسي، شيوه هاي ارزشيابي

ب - تكنولوژي فني و حرفه اي ، آموزش استثنايي

ج – آموزش محيط ريست آموزش جمعيت و بهداشت مدارس


مــاده(22):


طرفين در طول اين برنامه ضمن ايجاد ارتباط و همكاري بين سازمان هاي دانش آموزي دو كشور، از برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات بين پنج دبيرستان دو كشور از طريق شبكه اينترنت در چار چوب طرح مدارس وابسته
Associates Schools Projects كه از سوي سازمان يونسكو اجرا مي گردد را اعلام مي دارند.


فصل سوم : رسانه هاي گروهي

 

مــاده(23):
راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي ايران و پاكستان درچار چوب توافقات فيمابين در زمينه هاي مختلف از جمله فني ، برنامه ريزي خبري ، آموزشي و غيره همكاري خواهند نمود. جزييات پس از ديدار هيأتهاي مربوطه از دو كشور تعيين خواهد شد. برخي از زمينه هاي همكاري به شرح ذيل خواهد بود:


الف) مبادله فيلم هاي مستند، اسناد، ميكرو فيلم و عكس

ب) استفاده از شبكه هاي هر دو كشور در جهت پخش فيلم هاي مربوط به دو كشور و تهيه و توليد برنامه هاي مناسب

ج) پخش برنامه هايي به مناسبت روزهاي ويژه دو كشور

د) مبادلات فني و همكاري شامل امكانات آموزشي براي كاركنان برنامه اي و مهندسي براساس منابع موجود

هـ) توليد برنامه هاي مشترك در خصوص مشتركات مذهبي، فرهنگي و تاريخي در هر يك از دو كشور

و) همكاري جهت استمرار فعاليت هاي نمايندگان راديو و تلويزيون در هر دو كشور


مــاده(24):

طرفين نسبت به تسهيل انجام وظايف خبر نگاران مقيم در هر كشور در ارتباط با انتقال اخبار و فعاليت مطبوعاتي اقدام خواهند نمود. طرفين ضمن ابراز تمايل نسبت به توسعه همكاري ميان آژانس هاي ملي خبري ، بر ضرورت امضاء موافقتنامه هاي جداگانه اي بين ايرنا و آپ پ تاكيد نمودند.چنانچه آ پ پ تمايل به گشايش دفتر خود در تهران داشته باشد طرف ايراني با نظر مثبت مورد بررسی قرار خواهد داد.


ماده(25):

طرفين بر همكاري حرفه اي بين آژانس هاي ملي خبري در چار چوب فعاليتهاي خبري، فني و آموزشي در سطح دو جانبه و نيز در قالب فعاليتهاي آژانس هاي منطقه اي و بين المللي توافق نمودند.

طرفين مساعدت و تسهيلات لازم را براي خبرنگاران مقيم، سيار و اعزامي يكديگر فراهم خواهند آورد.

فصل چهارم : ورزش و جهانگردي


مــاده(26):

طرفين نسبت به تشويق جهانگردي از طريق مبادله اطلاعات ، تجربيات و ايجاد تسهيلات لازم و همچنين نسبت به كاهش تشريفات براي ديدار جهانگردان در چار چوب قوانين و مقررات جاري دو كشور اقدام خواهند نمود.


مــاده(27):

مؤسسه پاكستاني مديريت هتل و جهانگردي كراچي (PITUM) كه در حال حاضر دروه هاي آموزشي مختلفي را در بخش هاي مهمانداري و مسافرتي برگزار مي كند از پذيرش ايرانيان در دوره هاي عادي خود با پرداخت هزينه ها از سوي شخص شركت كننده و يا آژانس هاي حمايت كننده استقبال مي نمايند.(جزييات دوره هاي آموزشي مؤسسه مذكور از طريق مجاري دو جانبه مبادله خواهد شد).


مــاده(28):

طرفين شركت متقابل تيم ها و گروه هاي ورزشي را در رويدادهاي ورزشي، مسابقات و فستيوال هاي بين المللي ورزشي كه به مناسبت هاي در دو كشور برگزار مي شود تشويق خواهند نمود.


مــاده(29):

طرفين تسهيلات لازم را براي ارتقاء سطح ورزش از طريق تبادل كتاب ، نشريات ، فيلم و شركت در سمينارهاي ورزشي فراهم خواهند آورد.


مــاده(30):

طرفين اطلاعات و تجربياتي در زمينه ساخت تجهيزات ورزشي مبادله خواهند كرد و تسيهلات لازم را جهت تهيه وسايل ورزشي در هر دو كشور فراهم خواهند نمود.

طرفين مربياني را در زمينه هاي كاربردي مبادله نموده و كلاس هاي آموزشي كوتاه مدتي را براي آنها و داوران برگزار خواهند كرد.


فصل پنجم : امور جوانان


مــاده(31):

طرفين در طول اعتبار اين برنامه ضمن مبادله اطلاعات و تجربيات در امور جوانان نسبت به مبادله هيأت هايي از جوانان و نوجوانان براساس عمل متقابل اقدام خواهند نمود. تعداد شركت كنندگان، زمان و تاريخ اين ديدارها از طريق مشورت هاي متقابل مشخص خواهد شد.


فصل ششم : بهداشت


مــاده(32):

در طول اعتبار اين برنامه طرفين ضمن تبادل آخرين داده ها و يافته هاي علمي به مبادله محققين و كارشناسان امور توليد دارويي ، درماني و لوازم پزشكي خواهند پرداخت.


مــاده(33):

طرفين با برگزاري سمينارها و پروژه هاي تحقيقاتي مشترك در زمينه بهداشت و پزشكي همكاري خواهند كرد.


مــاده(34):

طرفين در زمينه كمك هاي اوليه و خدمات پيشگيري هاي بهداشتي، به ويژه درميان خانواده ها از طريق اعزام گروههاي كارشناسي دو جانبه به منظور مطالعه سيستم هاي خدمات بهداشتي دو كشور و همچنين روش ارزيابي و نظارت بر مؤسسات پزشكي همكاري خواهند نمود.


مــاده(35):
طرفين در زمينه هاي آموزش پزشكي ، موضوعات بهداشتي ، درماني همكاري خواهند نمود.


مــاده(36):

طرفين به منظور توسعه همكاري هاي فيمابين و تقويت آن ضمن برگزاري نمايشگاه هاي اطلاع رساني ، كتب و نشريات پزشكي ، همكاري هاي فعالانه و دو جانبه دانشگاه ها و مراكز علمي ، پژوهشي و علوم پزشكي و پيراپزشكي را جهت بهره برداري از تجارب و اطلاعات موجود دو كشور تشويق خواهند كرد.


مــاده(37):

طرفين نسبت به ايجاد كميته مشترك مبارزه با بيماري ها از جمله بيماري هاي اپيدبيولوژك با شركت مسؤولان ، كارشناسان ارشد بهداشتي دو كشور به صورت متناوب در طول سال ( حداقل سالي دو بار، يك بار در ايران و يك بار در پاكستان) اقدام خواهند نمود.


مــاده(38):

دعوت از اعضاء هيأت هاي علمي و مدرسين دو كشور جهت انتقال آخرين دستاوردهاي علمي و قابل طرح در سطح بين المللي و امكان ارائه تسهيلات و هماهنگي در امور آموزش پزشكي و برگزاري دوره هاي آموزش بلند مدت و كوتاه مدت و ارائه فرصت هاي مطالعاتي.


مــاده(39):

طرفين در زمينه تبادل اطلاعات و تجربيات در خصوص دارو سازي، واكسن و مواد خام آنها همكاري خواهند نمود. در اين راستا طرف ايراني آمادگي صنايع دارويي ايران را در خصوص سرمايه گذاري مشترك جهت توليد داروي ساخته شده و مواد اوليه با طرف پاكستاني اعلام مي دارد.


فصل هفتم : مسكن


ماده (40):


طرفين در زمينه مسكن و شهرسازي و مهندسي ساختمان، شركت در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تبادل اطلاعات و برگزاري سمينارهاي مشترك همكاري خواهند نمود. جزئيات امر توسط طرفين تعيين خواهد شد.


فصل هشتم : مقررات مالي و عمومي


مــاده(41):


مواد اين برنامه مانع از اجراي ساير برنامه هايي كه به نحو ديگر ميان دو كشور مورد توافق قرار خواهد گرفت نخواهد شد.


مــاده(42):

كليه فعاليت هاي اين برنامه مطابق با مقررات و قوانين كشور مربوطه انجام خواهد شد.


مــاده(43):

درخواست هاي مربوط به تحقيقات و بررسي هاي علمي از طريق مجاري رسمي حداقل دو ماه قبل از تاريخ پيشنهادي به طرف ديگر ابلاغ خواهد شد درخواست هاي مذكور حاوي اطلاعات مربوط به سوابق آموزشي متقاضيان ، مدت اقامت و محل هاي مورد نظر جهت ديدار خواهد بود.


مــاده(44):
طي اعتبار اين برنامه كليه مبادلات توسط كشور اعزام كننده و از طريق مجاري رسمي به كشور پذيرنده اطلاع داده خواهد شد.


مــاده(45):

هزينه هاي مربوط به تهيه فيلم، ميكرو فيلم و نسخه هاي اسناد فرهنگي و تاريخي برعهده كشور درخواست كننده خواهند بود.


مــاده(46):

هزينه هاي مربوط به رفت و آمد هيات ها و ديدار كنندگان بر عهده كشور اعزام كننده خواهد بود و هزينه هاي مسكن ، غذا و اياب و ذهاب داخلي بر عهده كشور پذيرنده خواهد بود.


مــاده(47):

هزينه هاي مربوط به حمل و نقل وسايل شخصي گروه هاي هنري برعهده كشور اعزام كننده خواهد بود و هزينه هاي مربوط به مسكن ، غذا ، اياب و ذهاب داخلي و همچنين محل مناسب براي تشكيل نمايشگاه برعهده كشور پذيرنده خواهد بود.

 

مــاده(48):

هزينه هاي حمل و نقل و بيمه اقلام نمايشگاه از كشور پذيرنده برعهده كشور اعزام كننده خواهد بود و كشور پذيرنده هزينه هاي مربوط به بيمه و حمل و نقل داخلي را تقبل خواهد كرد و همچنين هزينه مكان مناسب براي برگزاري نمايشگاه ها را پرداخت خواهد كرد.


مــاده(49):

كشور پذيرنده فوريت هاي پزشكي ويژه رايگان براي هيأت ها فراهم خواهد نمود و كشور اعزام كننده هزينه هاي مربوط به درمان هاي بلند مدت و جراحي هاي مهم را تقبل خواهد نمود.


مــاده(50):

جزئيات با مشورت های دو جانبه تعيين خواهد شد.


اين برنامه در تاريخ14 اسفند ماه سال 1382 شمسي مطابق با 4 مارس سال 2004 ميلادي در اسلام آباد در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي و انگليسي در 8 فصل و 50 ماده تنظيم گرديد. هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار بوده و از تاريخ امضاء به مدت 4 سال لازم الاجرا خواهد بود.


از طرف دولت جمهوری اسلامی پاكستان
                از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران

رئيس منير احمد                                                احمد خرم

وزير فرهنگ ، توريسم، اقليتها، ورزش و امور جوانان      وزير راه و ترابری

 

 

اخبارفرھنگی - ادبی ایران و پاکستان
زبان فارسی پل فرهنگی و ادبی مطمئنی بین ایران و پاکستان است
روز چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 1401 مراسم افتتاح دوره جدید آموزش زبان فارسی و آموزش خطاطی نستعلیق به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اسلام آباد و نمايندگي بنياد سعدي در پاكستان با هدف توسعه و ترویج زبان فارسي افتتاح شد.
 ١٣:٥٢ - شنبه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجلاس دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور ایران در پاکستان گشایش یافت
کتاب « گزیده شعر فلسطین» در پاکستان منتشر شد/ فلسطین از منظر شاعران پاکستان
رایزن فرهنگی ایران درپاکستان: روز قدس رسوایی رژیم صهیونیستی وحامیان آن را رقم می‌زند

مجلہ دانش

پیوندهای سودمند
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|اوقات شرعی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|اخبارفرھنگی و ادبی
Copyright © 2019 I.C.R.O. All rights reserved. مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان (fa)

برای مشاهده بهتر سایت لطفاً از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید.