شنبه ٠٧ خرداد ١٤٠١
عناوین اصلی
معرفي مرکز

معرفي مرکز

 دستورالعمل خدمات بخش نسخه های خطی و چاپ سنگی

تصاویر ایران
برج میلاد - تهران
آب و ھوا

آمار بازدید

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9661
 بازدید امروز : 220
 کل بازدید : 1975925
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.9001
منشورات مرکز

شماره ردیف

نام کتاب

مولف، مصحح، مترجم، شاعر

تاریخ چاپ

زبان

1

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش جلد1

دکتر محمد حسین تسبیحی

1350

فارسی

2

احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی و خلاصۀ العارفین

دکتر شمیم محمود زیدی

1353

فارسی

3

فهرست نسخه های خطی خواجه سناء الله خراباتی

دکتر محمد حسین تسبیحی

1351

فارسی

4

چهار تقویم از دو سال و در یک شهر

دکتر علی اکبر جعفری

1351

فارسی

5

مثنوی مهر و ماه

جمالی دهلوی/ حسام الدین راشدی

1353

فارسی

6

شش جهت

روپ نراین /  علی اکبر جعفری

1352 

فارسی

7

داد سخن

سراج الدین  آرزو/ دکتر اکرم شاه

1352

فارسی

8

فارسی گویان پاکستان (از گرامی تا عرفانی)ج 1

دکتر سید سبط حسن رضوی

1353

فارسی

9

تحقیقات فارسی در پاکستان

دکتر علی اکبر جعفری

1352 

فارسی

10

تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان

حکیم نیر واسطی

1353 

فارسی

11

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش (ج 2)

دکتر محمد حسین تسبیحی

1353 

فارسی

12

شعر فارسی در بلوچستان

دکتر انعام الحق کوثر

1353

فارسی

13

راج ترنگینی (تاریخ کشمیر)

دکتر صابر آفاقی

1353

فارسی

14

رسالۀ قدسیه

خواجه محمد پارسا / محمد اقبال

1354

فارسی

15

جواهر الاولیاء (مقدمه )

دکتر غلام سرور

1355

فارسی

16

جواهر الاولیاء(متن)

باقر بن عثمان بخاری / غلام سرور

1355

فارسی

17

پیوندهای فرهنگی (مجموعه  26 مقاله )

بشیر احمد دار

 

ف.ا.ا

18

تذکرۀ ریاض العارفین (جلد اول )

آفتاب رای / حسام الدین راشدی

1355

فارسی

19

گرایش های تازه  در زبان فارسی

دکتر عبدالشکور احسن

1355

ف. انگ

20

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش (ج3)

دکتر محمد حسین تسبیحی

1356 

فارسی

21

قران السعدین (چاپ عکسی)

امیر خسرو دهلوی / احمد حسن دانی

1355

فارسی

22

کلیات فارسی شبلی نعمانی

دکتر محمد ریاض خان

1356

فارسی

23

کتابخانه های پاکستان (جلد اول )

دکتر محمد حسین تسبیحی

1355

فارسی

24

احوال و آثار میرزا اسد الله خان غالب

محمد علی فرجاد

1356

فارسی

25

اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی

دکتر محمد ریاض خان

1356

فارسی

26

کارنامه و سراج منیر

منیر لاهوری؛ آرزو /  اکرم شاه

1356

فارسی

27

کشف الابیات اقبال

دکتر محمد ریاض خان

1356

فارسی

28

گلدستۀ قلات (اشعار) دیوان شعر

میر محمد حسن خان بنگلزئی

 

فارسی

29

کشف المحجوب (چاپ عکسی)

علی هجویری جلابی / علی قویم

1356

فارسی

30

الاوراد (عربی و فارسی)

بهاء الدین زکریا ملتانی

1356 

فارسی

31

کلیات میرزا عبدالقادر بیدل(چاپ عکسی)

میرزا عبدالقادر بیدل / دکتر غروی

1356 

فارسی

32

سیر الاولیاء (احوال و ملفوظات چشتیه )

محمد بن مبارک علوی کرمانی

1356

فارسی

33

گلشن راز (مثنوی عرفانی ) انگلیسی و فارسی

شیخ محمود شبستری/ وینفلد

1356 

ف.انگ

34

رسالۀ ابدالیه (اردو و فارسی)

یعقوب چرخی / محمد نذیر انجها

1358

ف. ار

35

مثنوی مولوی (دفتر اول) (فارسی و اردو)

جلال الدین رومی / سجاد حسین

1357

ف. ار

36

مثنوی مولوی (دفتر دوم) (فارسی و اردو)

جلال الدین رومی / سجاد حسین

1357

ف. ار

37

مثنوی مولوی (دفتر سوم) (فارسی و اردو)

جلال الدین رومی / سجاد حسین

1357

ف. ار

38

مثنوی مولوی (دفتر چهارم) (فارسی و اردو)

 جلال الدین رومی / سجاد حسین

1357

ف. ار

39

مثنوی مولوی (دفتر پنجم) (فارسی و اردو)

جلال الدین رومی / سجاد حسین

1357

ف. ار

40

مثنوی خموش خاتون (داستان منظوم)

دکتر سید مهدی غروی

1375

فارسی

41/63

تذکرۀ ریاض العارفین (ج 2)

آفتاب رای /  حسام الدین راشدی

1355

فارسی

42

فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (ج1)

احمد منزوی

1980

فارسی

43

اسلامی جمهوری ایران کا آئین (اردو)

محمد علی نجفی

1980

اردو

44

بیسوین صدی کی اسلامی تحریکین (اردو)

مرتضی مطهری / ناصر حسین نقوی

1980

اردو

45

نخستین کارنامه

دکتر مهدی غروی

1357

فارسی

46

لوایح جامی (عرفان و تصوف)

نور الدین عبدالرحمان جامی

1972

فارسی

47

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش (ج 2 )

احمد منزوی

1357 

فارسی

48

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش (ج 3 )

احمد منزوی

1980

فارسی

49

علامه اقبال ( احوال وآثار)

مرتضی موسوی / ندیم قاسمی

1977

ف. ار

50

علامه اقبال ، اسلامی فکر کی عظیم معمار(اردو)

دکتر علی شریعتی / محمد ریاض

1982

اردو

51

میاسه و مقداد (فارسی، داستان )

معزالدین  / بهاء الدین وکیلی

1364 

فارسی

52

دیوان حافظ شیرازی( فارسی و اردو)

حافظ شیرازی / عبدالله اختر

 

فارسی

53

انقلاب ایران ( سندی )

محمد عثمان دیپلائی

1981

سندی

57

مثنوی مولوی (دفتر ششم ) اردو و فارسی)

جلال الدین بلخی / سجاد حسین

1358

فارسی

61

ایران اور مصر مین کتب سوزی (مسلمانون پر عائد الزام کا تاریخی تجزیه )

مرتضی مطهری/ عارف نوشاهی

1401

اردو

62

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش (ج4)

احمد منزوی

1402

فارسی

63

دو اثر در علوم قرآنی (المستخلص)

حافظ الدین محمد بخاری

1361

فارسی

65

اخلاق عالم آرا (اخلاق محسنی)

فانی کشمیری / خ . جاویدی

1361

فارسی

66

جامی (احوال و آثار جامی) اردو)

 اصغر حکمت / عارف نوشاهی

1983

اردو

67 / 1

نسائم گلشن یا شرح گلشن راز

داعی شیرازی

 

 

67/2

کلمات الصادقین (تذکره صوفیان دهلی )

محمد صادق دهلوی /  سلیم اختر

1402

ف. انک

68

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج1)

احمد منزوی

1982

فارسی

69

رسالۀ انسیه (فارسی و اردو )

یعقوب چرخی / محمد نذیر رانجها

1362

فارسی

70

بررسی لغات اروپایی در فارسی

دکتر مهر نور محمد خان

1362

ف.انگ

71

فهرست نسخه های خطی فارسی موزۀ ملی پاکستان

سید عارف نوشاهی

1362 

فارسی

72

به یاد شرافت نوشاهی

سیدعارف نوشاهی

1362 

فارسی

73

فهرست نسخه های خطی فارسی انجمن ترقی اردو (کراچی)

سید عارف نوشاهی

1363 

فارسی

74

تذکرۀ علمای امامیه پاکستان

سید حسین عارف نقوی

1363 

اردو

75

سه رساله شیخ اشراق (فارسی و عربی)

شهاب الدین یحیی سهروردی

1363

ف. عر

76

گلستان سعدی (انگلیسی و فارسی)

میجر آر.پی آندرسون (مترجم)

1363 

ف.انگ

77

خزاین الاسرار (اردو) به ضمیۀ چهار بهار

محمد هاشم تهرپالوی / شرافت نوشاهی

1363 

اردو

78

دیوان حافظ شیرازی (فارسی و اردو)چاپ عکسی

حافظ شیرازی / سجاد حسین قاضی

1363 

ف.ار

79

صیدیه و بخش صید و ذباحه و اطعمه و اشربه...

سعد الدین هروی / سرفراز ظفر

1363

فارسی

80

جهاد نامه ( مولف ناشناخته ) (ظلم نامه )

غزالی (امام محمد

1363

فارسی

81

منشور فریدون بیگ گرجی

دکتر سید مهدی غروی

1363

فارسی

82

لمحات من نفحات القدس

محمد عالم صدیقی /  نذیر رانجها

1365 

فارسی

83

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج2)

احمد منزوی

1405

فارسی

84

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج3)

احمد منزوی

1405

فارسی

85

فهرست چاپهای آثار سعدی در شبه قاره و...

سید عارف نوشاهی

1363

فارسی

86

شرح مثنوی (جلد اول )

شاه داعی شیرازی / رانجها

1363 

فارسی

87

شرح مثنوی (جلد دوم )

شاه داعی شیرازی / رانجها

1364 

فارسی

88

تکملۀ الاصناف (فرهنگ عربی به فارسی)

علی بن محمد الادیب الکرمینی

1364 

عر.ف

89

سعدی بر مبنای نسخه های خطی پاکستان

احمد منزوی

1363

فارسی

90

رساله نوریه سلطانیه

محدث دهلوی / سلیم اختر

1363 

فارسی

91

خلاصۀ جواهر القرآن فی بیان معانی لغات القرآن

ابوبکر اسحاق ملتانی / ظهور الدین

1364 

ف.عر

92

تاریخ عباسی (اردو ) (نصف آخر)

شریف احمد شرافت نوشاهی

1364

اردو

93

فهرست مشترک نسخه های خطی پاکستان (ج 4 )

احمد منزوی

1364

فارسی

94

گلستان سعدی ، کریما ( ضمیمه گلستان سعدی)

مصطفی نوشاهی / سرفراز ظفر

1405

ف. پ

95

شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی

دکتر محمد ریاض خان

1364 

فارسی

96

تاریخ پیشرفت اسلام

دکتر شهین دخت کامران مقدم

1364 

فارسی

97

گلستان سعدی (فارسی و انگلیسی)

سعدی شیرازی / آندرسون

1364

ف. انگ

98

از گلستان عجم (ترجمه با کاروان حله )

زرین کوب / کلثوم سید / مهر نور محمد

1364

اردو

99

کتاب شناسی اقبال

دکتر محمد ریاض خان

1364 

فارسی

100

اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی

دکتر محمد ریاض خان

1364 

فارسی

101

جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل)

دکتر الله دتا مضطر

1364 

فارسی

102

فهرست مشترک نسخه های خطی پاکستان (ج 5 )

احمد منزوی

1365

فارسی

103

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج 7)

احمد منزوی

1365

فارسی

104

ترجمه های متون فارسی به زبان های پاکستان

اختر راهی

1365

فارسی

105

فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی کتابخانۀ کاما، گنجینه مانکجی

دکتر سید مهدی غروی

1365

فارسی

106

فهرست نسخه های خطی آذر ، لاهور

سید خضر عباسی نوشاهی

1365

فارسی

107

مجموعۀ قانون جزایی اسلامی ایران (ترجمۀ انگلیسی)

دکتر سید علی رضا نقوی(مترجم)

1365 

انگلیسی

108

فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج بخش ( ج 1 )

سید عارف نوشاهی

1365

فارسی

109

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج6)

احمد منزوی

1366

فارسی

110

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج8)

احمد منزوی

1366

فارسی

111

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج 9 )

احمد منزوی

1366

فارسی

112

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج 10 )

احمد منزوی

1366

فارسی

113

یادداشتهای پراکندۀ علامه اقبال

علامه اقبال / محمد ریاض

1367

فارسی

114

فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ همدرد (کراچی)

سید خضر عباسی نوشاهی

1409

فارسی

115

مثنوی شمس و قمر

خواجه مسعود قمی / آل داود

1367

فارسی

116

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج 11 )

احمد منزوی

1369

فارسی

117

ثلاثۀ غساله (کتاب شناسی)

حبیب الرحمن / عارف نوشاهی

1368 

فارسی

118

فهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج بخش (ج 2 )

سید عارف نوشاهی

1369

فارسی

119

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج 12 )

احمد منزوی

1370

فارسی

120

فهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره (بخش اول)

سید حسین عارف نقوی

1411

ار. ف

121

شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی (چاپ دوم)

دکتر محمد ریاض خان

1370 

فارسی

122

فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

دکتر محمد حسین تسبیحی

1370

فارسی

123

فرهنگ فارسی اردو

دکتر سید باحیدر شهریار نقوی

1370

ف. ار

124

مونس العشاق (منظومه )

عربشاه یزدی /  محموده هاشمی

1370

فارسی

125

تسهیل پیام مشرق

احمد جاوید

 

ف. ار

126

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان (ج 13 )

احمد منزوی

1370

فارسی

127

خلاصۀ الالفاظ جامع العلوم

جهانیان جهانگشت /  غلام سرور

1371

فارسی

128

شرح احوال و آثار عبدالرحیم خانخانان

دکتر سید جعفر حلیم

1371

فارسی

129

تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو

دکتر محمد صدیق خان شبلی

1371

فارسی

130

مخزن الغرائب (ج 3 )

دکتر محمد باقر

1371

فارسی

131

مقدمه خلاصۀ الالفاظ جامع العلوم

دکتر غلام سرور

1371

فارسی

132

فلسفۀ اخلاقی ناصر خسرو و ریشه های آن

شیر زمان فیروز

1371

فارسی

133

مخزن الغرائب ( ج 4)

احمد علی سندیلوی /  محمد باقر

1371

فارسی

134

مخزن الغرائب (ج 5)

احمد علی سندیلوی /  محمد باقر

1372

فارسی

135

فرهنگ اردو فارسی (چاپ دوم)

دکتر سید باحیدر شهریار نقوی

1372

فارسی

136

اسئله و اجوبۀ رشیدی ( ج اول )

رشید الدین فضل الله همدانی

1371

فارسی

137

اسئله و اجوبۀ رشیدی ( ج دوم )

رشید الدین فضل الله همدانی

1371

فارسی

138

فهرست نسخه های خطی قرآن مجید در کتابخانۀ گنج بخش

محمد نذیر رانجها

1372

فارسی

139

دستور نویسی فارسی در شبه قاره

حسن صدر الدین/ حاج سید جوادی

1372

فارسی

140

شیخ شرف الدین احمد بن یحیی منیری

دکتر مطیع الامام

1372

فارسی

141

مقام شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی در تصوف اسلامی

محمد اختر چیمه

1372

فارسی

142

مجموعۀ سخنرانیهای نخستین سمینار پیوستگیهای فرهنگی ایران و شبه قاره (ج1)

دکتر شعبانی

1372

فارسی

143

مجموعۀ سخنرانیهای نخستین سمینار پیوستگیهای فرهنگی ایران و شبه قاره ( ج 2 )

دکتر شعبانی

1372

فارسی

144

شعرای اصفهانی شبه قاره

دکتر ساجد الله تفهیمی

1372

فارسی

145

دوبیتی های تاجیکی

دکتر عنایت الله شهرانی

1373

فارسی

146

شاه همدان ، میر سید علی همدانی

 آغا حسین همدانی / محمد ریاض

1374

فارسی

147

مفتاح الاشراف لتکملۀ الاصناف (فرهنگ فارسی عربی)

محمد حسین تسبیحی

1372

عر.ف

148

نقد شعر فارسی در شبه قاره

دکتر ظهور الدین احمد

1374

فارسی

149

خلاصۀالمناقب

نورالدین بدخشی / سیده اشرف ظفر

1374

فارسی

150

کشف المحجوب

هجویری جلابی / حسین  تسبیحی

1375

فارسی

151

فرهنگ اصطلاحات علوم ادبی

دکتر ساجد الله تفهیمی

1375

فارسی

152

تحول نثر فارسی در شبه قاره

دکتر محموده هاشمی

1375

فارسی

153

ایرانی ادب

دکتر ظهور الدین احمد

1375

اردو

154

خیابان گلستان

آرزو / دکتر مهر نور محمد خان

1375

فارسی

155

دیوان رایج سیالکوتی

رایج / محمد سرفراز ظفر

1375

فارسی

156

اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان

 

1375

ف.ار.انگ

157

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان(ج 14)

احمد منزوی  / عارف نوشاهی

1375

فارسی

158

برصغیر کــ امامیه مصنفین کی مطبوعه تصانیف اور تراجم ، جلد 1

سید حسین عارف نقوی

1376

اردو

159

برصغیر کــ امامیه مصنفین کی مطبوعه تصانیف اور تراجم ، جلد 2

سید حسین عارف نقوی

1376

اردو

160

سراج الصالحین

بدری کشمیری / سید سراج الدین

1376

فارسی

161

تذکره بغراخانی

ناشناس / محمد منیر عالم

1377

فارسی

162

راهنمای فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان

انجم حمید

1377

فارسی

163

تاریخ آصفجاهیان (گلزار آصفیه )

خانزمان خان / دکتر توسلی

1377

فارسی

164

داستان سرایی در شبه قاره

دکتر طاهره صدیقی

1377

فارسی

165

آغاز و ارتقای زبان فارسی در شبه قاره

دکتر ظهور الدین احمد

1378

فارسی

166

عنصری و مقام او در ادبیات فارسی

دکتر زاهده افتخار

1378

فارسی

167

فهرست الفبایی نسخه های خطی گنج بخش

دکتر محمد حسین تسبیحی

1378

فارسی

168

شکوفه های عرفان

امام خمینی(ره) / دکتر سرفراز

1378

ف.ار

169

معراج (صفت شب معراج)

بکوشش دکتر محمد تسبیحی

1378

فارسی

170

مرآت غفوریه

امام بخش / معین نظامی

1379

فارسی

171

راحت الطالبین

قاری کشمیری / دکتر توسلی

1379

فارسی

172

احوال مشایخ کبار

شیخ سعد الله / اقبال مجددی

1379

فارسی

173

مرآت الاولیاء

محمد شعیب / ناصر مروت

1379

فارسی

174

معیار سالکان طریقت

قانع تتوی / خضر نوشاهی

1379

فارسی

175

احوال و مقامات نوشه گنج بخش

میرزا بیگ / عارف نوشاهی

1380

فارسی

176

گرجی نامه

قلیج بیگ / فایزه زهرا میرزا

1380

فارسی

177

احوال و آثار فارسی حضرت سلطان باهو

دکتر سلطان الطاف علی

1381

فارسی

178

تحقیق در الهی نامۀ عطار

دکتر فاطمه کلثوم سید

1382

فارسی

179

طنز و مزاح در شعر فارسی

دکتر خواجه معین یزدانی

1382

فارسی

180

فکر آزادی در ادبیات مشروطیت ایران

دکتر مهر نور محمد خان

1383

فارسی

181

تذکرۀ مجمع النفایس (جلد یکم )

دکتر زیب النساء علی خان

1383

فارسی

182

گنجینۀ خطی و هنری تالپیوران

دکتر قاسم صافی

1383

فارسی

183

فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه گنج بخش (جلد پنجم)

احمد منزوی / عارف نوشاهی

1384

فارسی

184

دیوان ناصر علی سرهندی

دکتر رشیده حسن هاشمی

1384

فارسی

185

فهرست الفبایی نسخه های خطی گنج بخش (ویرایش دوم )

دکتر محمد حسین تسبیحی

1384

فارسی

186

تاریخ دلگشای شمشیر خانی

دکتر طاهره پروین اکرم

1384

فارسی

187

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسعود جهندیر

دکتر نکهت فردوس کاظمی

1384

فارسی

188

علامه اقبال در ادب فارسی و فرهنگ افغانستان

دکتر اسد الله محقق

1384

فارسی

189

قائداعظم محمد علی جناح نابغۀ عصر

دکتر شمیم محمود زیدی

1384

فارسی

190

خلاصۀالحیات

دکتر عصمت نسرین

1384

فارسی

191

پاکستان مین فارسی ادب جلد ششم

دکتر ظهور الدین احمد

1384

اردو

192

حافظ شناسی در شبه قاره

دکتر چاند بی بی

1385

فارسی

193

مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی در تصوف اسلامی (ویرایش دوم )

دکتر محمد اختر چیمه

1385

فارسی

194

مجمع النفایس جلد دوم

دکتر مهر نور محمد خان

1385

فارسی

195

مجمع النفایس جلد سوم

دکتر محمد سرفراز ظفر

1385

فارسی

196

گلشن راز

دکتر محمد بشیر انور ابوهری

1385

فارسی

197

آثار الشعراء

دکتر محمد اکرم اکرام

1387

فارسی

198

مخزن الاسرار

دکتر انجم حمید

1389

فارسی

199

فرهنگ جامع

دکتر علی رضا نقوی

1389

ف.ا.ا

200

یار آشنا

عارف نوشاهی

1391

فارسی

201

جامی

عارف نوشاهی

1391

ف/ ار

202

فرهنگنامه اقبال لاهوری

سید عون ساجد نقوی

1391

فارسی

203

سفینۀتحسین

دکتر سید مهدی حسینی

1392

فارسی

204 پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و پاکستان- مجموعه مقالات پیر حسام الدین راشدی دکتر انجم حمید 1392 فارسی
اخبارفرھنگی - ادبی ایران و پاکستان
زبان فارسی پل فرهنگی و ادبی مطمئنی بین ایران و پاکستان است
روز چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 1401 مراسم افتتاح دوره جدید آموزش زبان فارسی و آموزش خطاطی نستعلیق به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اسلام آباد و نمايندگي بنياد سعدي در پاكستان با هدف توسعه و ترویج زبان فارسي افتتاح شد.
 ١٣:٥٢ - شنبه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجلاس دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور ایران در پاکستان گشایش یافت
کتاب « گزیده شعر فلسطین» در پاکستان منتشر شد/ فلسطین از منظر شاعران پاکستان
رایزن فرهنگی ایران درپاکستان: روز قدس رسوایی رژیم صهیونیستی وحامیان آن را رقم می‌زند

مجلہ دانش

پیوندهای سودمند
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|اوقات شرعی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|اخبارفرھنگی و ادبی
Copyright © 2019 I.C.R.O. All rights reserved. مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان (fa)

برای مشاهده بهتر سایت لطفاً از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید.